Виконані роботи

Генеральний план

Генеральний  план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною генерального плану (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 17)


Детальний план території

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці. (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 19)


Зонування території

План зонування території розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів та підлягає стратегічній екологічній оцінці. (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 18)


Cхема планування

Схеми планування окремих частин території України розробляються у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України і містять принципові рішення зфункціонального зонування території регіону за видами переважного використання, планувальної організації території, взаємопов`язаного комплексного розміщення основних об`єктів промисловості, транспорту та інженерної інфраструктури, захисту населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони нерухомих об`єктів культурної спадщини, формування національної екологічної мережі. Склад та зміст містобудівної документації з планування окремих частин території України визначається положеннями ДБН Б.1.1-13:2012 “Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях”


Роботи на геопорталі


 

    Замовити Консультацію

    Дякуємо за заявку

    Ми зв’яжемося з Вами найближчим часом.